თეთრკანიანი ამერიკელი სტუდენტების 34%-ზე მეტი უნივერსიტეტში ჩაბარების მიზნით ცრუობდა რომ ეთნიკური უმცირესობის წევრია

თეთრკანიანი ამერიკელი სტუდენტების 34%-ზე მეტი უნივერსიტეტში ჩაბარების მიზნით ცრუობდა რომ ეთნიკური უმცირესობის წევრია

Intelligent-ის  მიერ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ თეთრკანიანი ამერიკელი სტუდენტების 34% უნივერსიტეტებსა და სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსახვედრად შევსებულ განაცხადში ცრუობდა, რომ ეთნიკურ უმცირესობას მიეკუთვნებოდა. მათ შორის 50% ცდილობდა უმცირესობებისთვის განკუთვნილი ფინანსური დახმარება მიეღო, ხოლო 81%  უნივერსიტეტში უფრო მარტივად მოხვედრის მიზნით ცრუობდა.

სტუდენტების 48% განაცხადში აღნიშნავდა, რომ მკვიდრი ამერიკელი იყო, 13% თავს ლათინოამერიკელად აცხადებდა, 10% ცრუობდა, რომ შავკანიანი იყო, 10% კი ამტკიცებდა, რომ აზიელი ან წყნარი ოკეანის კუნძულების მკვიდრი იყო.

საკუთარი თავის ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლად გამოცხადება სტუდენტებს უნივერსიტეტში ჩაბარებაში ეხმარება. განაცხადში ეთნიკური მიკუთვნებულობის შესახებ ცრუ ინფორმაციის დაფიქსირების შემდეგ აპლიკანტების 77% სასურველ უნივერსიტეტში მიიღეს.

„მართალია, უნივერსიტეტში მიღებისას სხვა ფაქტორებსაც ენიჭება უპირატესობა, მაგრამ თავისი რასობრივი მიკუთვნებულობის დამალვის სურვილის მქონე აპლიკანტების 85%-ს მიაჩნდა, რომ უნივერსიტეტში მოხვედრა სწორედ საკუთარი თავის უმცირესობებისადმი მიკუთვნების გზით შეძლეს,“ – აღნიშნულია   Intelligent-ის  მიერ გამოქვეყნებულ კვლევის ანგარიშში.

უნივერსიტეტში მოხვედრის მიზნით საკუთარი ეთნიკური წარმომავლობის შესახებ თეთრკანიანი მამაკაცების 48%, ხოლო თეთრკანიანი ქალების 16% ცრუობს, ამასთან თეთრკანიანი ქალები თეთრკანიან მამაკაცებზე უფრო ხშირად ცრუობენ, რომ შავკანიანები არიან.