აშშ-ს მოზარდებში წიგნიერების დაბალი დონე შეიძლება ეკონომიკას 2,2 ტრილიონი დოლარი დაუჯდეს წელიწადში

აშშ-ს მოზარდებში წიგნიერების დაბალი დონე შეიძლება ეკონომიკას 2,2 ტრილიონი დოლარი დაუჯდეს წელიწადში

Gallup-ის მიერ ბარბარა ბუშის საოჯახო წიგნიერების ფონდის დავალებით ჩატარებულმა ახალმა კვლევამ აჩვენა, რომ ზრდასრულთა წიგნიერების დაბალი დონე შეიძლება აშშ-ს 2,2 ტრილიონი დოლარი დაუჯდეს წელიწადში.

აშშ-ს განათლების დეპარტამენტის მონაცემებით, აშშ-ს 16-74 წლის მოზარდების 54% - დაახლოებით 130 მილიონი ადამიანი - ფლობ წერა-კითხვას მეექვსე კლასელი დონეზე. ეს არის შოკისმომგვრელი რიცხვი რამდენიმე მიზეზის გამო, რადგან წიგნიერება დაკავშირებულია რამდენიმე მნიშვნელოვან შედეგთან, როგორიცაა პირადი შემოსავალი, დასაქმების დონე, ჯანმრთელობა და საერთო ეკონომიკური ზრდა.

ეროვნული შემოსავლის შესაფასებლად კვლევამ შეადარა წიგნიერების სხვადასხვა დონის მქონე ადამიანების შემოსავლები. ვინაიდან წიგნიერება განსხვავდება ასაკის, რასის, სქესის და სხვა დემოგრაფიული მახასიათებლების მიხედვით, კვლევა მორგებულია ამ ფაქტორებზე, რათა უკეთ განესაზღვრა, თუ როგორ იზრდება შემოსავალი წიგნიერებით იმ პირებისთვის, რომელთა წიგნიერება აღემატება სხვებისას. ამის საშუალებით კი გახდა შესაძლებელი განსაზღვრულიყო ინდივიდების შემოსავლების რაოდენობა მათი წიგნიერების დონის მიხედვით.

ზრდასრულთა საშუალო წლიური შემოსავალი, რომლებიც იმყოფებიან წერა-კითხვის ცოდნის განსხვავებულ დონეზე, მაგალითად მაღალი წიგნიერების მქონე ადამიანების შემოსავალი საშუალოდ არის $63,000 დოლარი, საშუალო დონის დაახლოებით $48,000 დოლარი და დაბალი დონის $34,000 დოლარი.

იმის გამო, რომ წიგნიერების სხვადასხვა დონის მქონე პირები განსხვავდებიან რამდენიმე სხვა კუთხით, როგორიცაა ასაკი, სქესი, ურბანული წარმომავლობა, რასა, ეთნიკური წარმომავლობა და მშობლების განათლება, ავტორებმა გააკონტროლეს ეს განსხვავებები და დაადგინეს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ წერა-კითხვის განსხვავებული უნარების მქონე ადამიანებს შორის დიდი შემოსავლის სხვაობა შემცირდა. ისინი ჯერ კიდევ საკმაოდ დიდი იყვნენ: